Home I pakategorizuar SHASH | KOHA PËR REFLEKTIM

SHASH | KOHA PËR REFLEKTIM

1718
0
SHARE

KOHA PËR REFLEKTIM

Shoqata e Arkitektëve të Shqipërisë shpreh thellësisht ngushëllimet e sinqerta per jetët e humbura, dhe i bashkohet dhimbjes dhe shqetësimit qytetar në ditë vërtet të pazakonta që është duke kaluar vendi ynë!

SHASH është vënë në dispozicion të thirrjes emergjente për të ndihmuar në zonën më të prekura të tërmetit, së bashku me profesionistë të tjerë të fushës së ndërtimit, si inxhinier strukturist dhe zbatues, duke analizuar kushtet e gjendjes faktike dhe situatën ndërtimore, duke dhënë ndihmën e parë profesionale në mbështetje të qytetarëve të cilët kishin dalë nga banesat e tyre.

Shash, së bashku me Asocacionin e Arkitektëve të Kosovës dhe institucioneve të tjera në Kosovë, arriti të gjeneronte një mori grupesh të mëdha me inxhinierë e arkitektë nga Kosova, të cilët menjëherë iu bashkuan thirrjes për të ndihmuar me ekspertiza emergjente në terren. Grupe të tjera presin të integrohen në thirrjet tona në vijim për ndihmë, e këta kolegë janë jo vetëm nga Kosova, por edhe nga Maqedonia, Italia etj.

Ky tërmet do të shënohet si një nga tërmetet më të fortë në historinë moderne të qyteteve tona dhe ndoshta edhe në rajon. Shpresojmë në vijim cka ndodhi të jetë pjesë e vëmnedjes profesionale duke ndihmuar në ringritjen e sektorëve, institucioneve dhe strukturave sipas këtyre parimeve, specifikisht në fushën e ndërtimeve qytetare, por edhe në atë të infrastrukturës, cka do të bënte të mundur instalimin e standarteve bashkëkohore dhe të metodologjive të detyrueshme në projektimin dhe ndërtimin e veprave inxhinierike. Sot në Shqipëri këto institucione pothuaj nuk funksionojnë: Janë shkrirë Institutet e Veprave të Infrastrukturës së Transportit, të Veprave Qytetare, të Veprave të Mëdha Hidroteknike, qendra të rëndësishme shkencore, të cilat janë të vetmet të që mund dhe duhet të zgjidhin këto probleme më shumë se të rëndësishme për vendin, ekonominë dhe shtetin.

Sugjerojmë rivlerësimin e Planeve të Integruara Ndërsektoriale, kryesisht në Brezin Bregdetar, si kushtetuta e zhvillimit të rajonit të bregdetit: Të ri-integrohen të piktogramuara Hartat Gjeologjike, Hidrologjike dhe Sizmologjike, duke parashikuar në aspektin e planifikimit urban, zhvillim të ulët të Intesitetit të Ndërtimit në këto zona, si dhe të rikonsiderohen lartësisë maksimale të zhvillimit të objekteve të reja, përpos kësaj, rivlerësim të kushteve dhe masave teknike të projektimit antisizmik, të përcaktuara në standartet teknike të manualeve të ndërtimit.

Zona bregdetare është pasuri kombëtare dhe si e tillë është jo vetëm subjekt interesi i pronarëve e banorëve që jetojnë në këtë territor, por i të gjithë shqiptarëve. Këto studime orientojnë jo vetëm zhvillimet sektoriale me rëndësi kombëtare në fushën e turizmit, mjedisit, transportit, energjisë, bujqësisë, kulturës etj., por orientojnë normat dhe zhvillimet urbane në territoret që administrohen nga bashkitë.

Studimet synojnë jo vetëm të vendosin një raport më të mirë midis kërkesave për investime të biznesit me zhvillimin e qëndrueshëm të territorit, por njëkohësisht duhet të parandalojë investimet në zona që shfaqin rrezik për jetën, natyrën e mjedisin. Çështja e tërmeteve është edhe një çështje e komplikuar shkencore, ajo nuk është atribut individësh, edhe pse të tillë individë mund të japin kontribute te rëndësishme. Ajo është çështje strukturash kërkimore-shkencore, të cilat, për fat të keq, në këto gati 30 vjet të ekonomisë së tregut janë ezauruar ose në rastin më të mirë nuk funksionojnë sipas parimeve të kësaj ekonomie.

Tashmë, krahas punës rigoroze për organizimin e profesionistëve tanë për rindërtimin e vendit pas katastrofës, kërkohet një reflektim i thellë institucional, si edhe ligjor e normativ.

Kërkohet, krahas të tjerave, dalja me një Platformë Kombëtare mbi Urbanistikën dhe Ndërtimin, pas tranzicionit të gjatë, e cila duhet të dalë nga një tryezë me shumë aktorë të fushave përkatëse. Normalisht që do dojë kohën e vet, por mund ta ndajmë në dy fasha:

1) Në aspektin institucional kërkohet tashmë të krijohen kushtet për:

– Krijimin e Urdhërit të Arkitetit dhe Urdhërit të Inxhinierit, si organiza professionalë jopolitikë, të vetëmenaxhuara nga vetë profesionistët me zgjedhje periodike, të cilët do të marrin në dorë garancinë e pjesës profesionale aq të rëndësishme, pasi ka të bëjë direkt edhe me jetën e qytetarëve. Urdhëri është organizmi i cili do të mbajë regjistrin e profesionistëve, duke garantuar që ata janë të aftë për të projektuar, të garantojë azhornimin me të rejat e fundit të tyre, si edhe të analizojë përgjegjesitë profesionale dhe deontologjike të anëtarëve të saj.

– Forcimin e Instituteve Shkencore – Kërkimore të lidhura me Ndërtimin dhe Urbanistikën. Jemi shumë koshientë se çfarë dëmesh ka sjellë shkrirja e tyre pas rënies së sistemit komunist. Duhet të jenë këto Institucione të mirëpaguara që duhet të azhornojnë harta dhe sisteme të tëra informacionesh, të cilat duhet të garantojnë një planifikim të sigurtë dhe të qëndrueshëm.

– Krijimi i një këshilli / bordi këshillimor të arkitektëve, urbanistëve dhe inxhinjerëve, të përbërë me figura të rëndësishme e me eksperiencë të fushave përkatëse, të sugjeruara nga Urdhërat Profesionale, pranë të gjitha bashkive. Këto këshilla kolegjialë, të drejtuara nga kryearkitekti i Bashkisë, duhet të merren me projekt-idetë, para dhënies së çdo leje ndërtimi në qytetet tona, të shkëputur nga interesa të ngushta, në favor të një arkitekture me të mirë. Këto këshilla do të përmirësojnë ndjeshëm cilësinë e ndërtimit dhe të komfortit urban.

– Futjen e konkurseve të ideve për çdo lloj projekti arkitektonik e urban publik. Është e vetmja rrugë e progresit, rritjes profesionale të gjeneratave, si dhe rritjes së kualitetit në të gjitha drejtimet.

– Krijimi i nje enti publik të karakterit qeveritar, ndoshta rikthimi i një Ministrie dedikuar totalisht Urbanistikës dhe Ndërtimit, e cila duhet të luajë rolin kyç të rindërtimit të vendit pas tërmetit, por edhe të menaxhimit të territorit dhe sektorit të ndërtimit në vitet në vijim. Kjo ministri do të jetë një katalizator i fushës së ndërtimit dhe një harmonizues i zhvillimit të territorit të vendit si dhe ndërmjetës për institucionet apo organizmat e mësipërm.

2) Futja e institucioneve të mësipërme duhet të rishqyrtojë e përcaktojë me pëparësi:

– Rishikimin dhe kompletimin e ligjit të urbanistikës dhe ligjeve të lidhura me fushën e ndërtimit. Ligjet e urbanistikës të ndryshuara disa herë, duhet të plotësohen dhe të sillen sipas lartesisë së normativave europiane, duke i dhënë shumë prioritet komfortit urban dhe të mirave të përbashkëta urbane.

– Normativat dhe standartet e duhura të urbanistikës dhe ndërtimit sipas shembujve me të mirë evropianë.

– Euro – Kodet e ndryshme të projektimit e të inxhinierisë, të përshtatura sipas konditave të vendit tonë.

– Rregullimet mbi tarifat profesionale, të cilat duhet të vendosin denjësisht nga pikëpamja ekonomike rolin profesional të arkitektëve në raport me projektet e tyre.

-Riorganizimin e standartizimin i sistemit të licencimit të profesionistëve të lidhur me fushat e ndërtimit të cilat duhet të ndjekin themelimin e Urdhërave profesionalë.

– Rishqyrtimin e të gjithë planeve të përgjithshëm vendorë (të aprovuar) të zonave me sizmicitet të lartë dhe me problematika te karakterit te komfortit Urban.

– Rishikimet me shpejtësi të pjesëve të supervizionit e kolaudimit sipas modeleve më të mira evropiane.

Bashkëngjitur gjeni edhe listën e 117 studiove të rëndësishme në vend, arkitekteve të ndryshëm si dhe arkitektëve të ri, të cilët iu bashkuan thirrjes së Shash për kontribut profesional në zonat e prekura nga tërmetit, e cila do t’i dërgohet Komitetit të Rindërtimit.

A. Lista e Vullnetarëve nga Shqipëria

 1. Sokol Imeraj – Studio City Project
 2. Fatbardha Myteberi (Haruni) – Studio City Project
 3. Armion Papuciu – Studio City Project
 4. Mersi Kalo – Studio City Project
 5. Herakle Bollano – H&S Project shpk
 6. Sabina Bollano – H&S Project shpk
 7. Enela Sula – Mao-Architects
 8. Andi Bufi
 9. Marsida Musta
 10. Tomorr Menzelxhiu – DECO2 STUDIO
 11. Shega Erebara – DECO2 STUDIO
 12. Jurtin Hajro – commonsense.studio
 13. Juela Guri – B&L studio
 14. Adnan Krasniqi – studio N.T.SH “Co-arch”
 15. Irola Andoni – Skala studio
 16. Entela Koja – Studio Projektit Entela Koja
 17. Linda Koka – DALMAT ARCHITECTURE
 18. Ariela Kushi – AK-UA
 19. Azbie Dervishi
 20. Aida Kodheli – ARCH.IDEA STUDIO
 21. Ervin Taçi – DEA Studio sh.p.k
 22. Klodiana Taçi – DEA Studio sh.p.k.
 23. Alket Meslani – DEA Studio sh.p.k.
 24. Genti Shtembari – DEA Studio sh.p.k
 25. Saimira Arapi – Den Led shpk
 26. Edmond Pergega – Edmond Pergega Arkitekt
 27. Arbresha Ibrahimi
 28. Ina Musai
 29. Lorela Ferra – Boiken sh.p.k
 30. Enea Kondakci – Boiken Developments
 31. Albian Marku
 32. Nesila Hajdini
 33. Helga Toçi – Studente
 34. Rexhina Myftaraj
 35. Erik Levanaj
 36. Fiorela Hidi
 37. Andronira Burda
 38. Sara Elmazi – Student
 39. Genci Shteto – SHTETO-PRO
 40. Valon Elshani – Smart Architecture Studio
 41. Franc Golemaj
 42. Mirlind Dauti
 43. Mirela Dadaj
 44. Armand Vokshi – Avatelier
 45. Eljana Limaçi
 46. Gjergj Ruci –  A99 architects
 47. Aleks Shtjefni – Tharm Architects
 48. Arlinda Rushaj Sadiku – Studio: INSI
 49. Enkelejd Karanxha – “Focus Architecture” shpk
 50. Enea Manoku – LLAZO shpk
 51. Dritan Koci – LLAZO shpk
 52. Ina Nasufi – Dizark Architecture
 53. Alida Salillari – “Viante Konstruksion” shpk
 54. Koço Kallanxhi – Ark. KOCO KALLANXHI
 55. Matilda Malaj – Lim-em
 56. Ardian Paskali – Koncept Studio AP; Alb Supervizion-DS. Shpk
 57. Albana Shehaj
 58. Olsi Mino – oma atelier
 59. Eno Kotmilo
 60. Gledis Distafa – Archinov Studio
 61. Dorian Tytymçe – “VARKA arkitekturë” shpk
 62. Florian Pollo – “VARKA arkitekturë” shpk
 63. Olta Hani –  IXHEM shpk
 64. Ejola Omeri
 65. SFERA STUDIO
 66. Daniel Gjoni – sferastudio shpk
 67. Anila Katundi – sferastudio shpk
 68. Elida Goga – sferastudio shpk
 69. Elid Shaqiri – sferastudio shpk
 70. Ermonel Monka – sferastudio shpk
 71. Valbona Seranaj
 72. England Rrustaj – Erg Arch-Invest
 73. Ermira Jorgo (Godo) – HI-ARCH SOLUTIONS
 74. Ilir Jorgo – HI-ARCH SOLUTIONS
 75. Hektor Jorgo – HI-ARCH SOLUTIONS
 76. Ilir Blakaj – BP. blakaj arkitekture
 77. Areta Moço –  MAD STUDIO
 78. Alketa Misja
 79. Merita Hysi ( Libohova)
 80. Elian Stefa – STUDIO STEFA
 81. Denis Kalaja
 82. Piro Karanxha – PointStudio
 83. Olsi Bulku – PointStudio
 84. Martin Shameti – PointStudio
 85. Haxhire Dhiari
 86. Gejsu Selimi
 87. Ornela Mucaj – X-PLAN STUDIO
 88. Mirel Bilishti – SymbioticA Shpk
 89. Iva Kembora
 90. Pëllumb Dervishaj – Studio PTD
 91. Albjan Lala
 92. Besiana Lubonja
 93. Aldor Karaja – Karaja Consulting Shpk
 94. Rizana Baro – Student
 95. Eranda Koldashi – ALHAMBRA Studio
 96. Artemis Hasa – ALHAMBRA Studio
 97. Arnist Ceni – ALHAMBRA Studio
 98. Erlis Mosha – ALHAMBRA Studio
 99. Elios Kovaci
 100. Iva Bogdani
 101. Irela Premti
 102. Matilda Pando – archistudio shpk
 103. Junilda Karanxha – archistudio shpk
 104. Drini Nosi – D-WORKS Architecture
 105. Eluerta Shkurtaj – Arkitekti Im
 106. Klodjan Bala
 107. Edjola Malushaj (Robo) – Grafik-E Studio
 108. Agim Marku – Studio MARKINGPLAN
 109. Agron Mandro – AGMA studio 
 110. Klejdi Rustem
 111. Arvjen Lushaj – Impuls&co shpk
 112. Juliana Osmenaj
 113. Saimir Elmadhi – Student
 114. Florian Nallbani
 115. Valbona Flora
 116. Antonela Saliaj – ASArchitects
 117. Ani Tola (Panariti) – ASArchitects
 118. Sindi Toka – ASArchitects
 119. Ani Tashi
 120. Parashqevi Tashi
 121. Blerina Lusho
 122. A7 DesignStudio
 123. Petrit Hazbiu – Hazbiu Projekt
 124. Klaud Manehasa – KMA studio
 125. Florian Nepravishta – Smart Studio
 126. Denada Veizaj
 127. Gjergj Islami
 128. Indrit Hamiti – INCEPTIO studio
 129. Fatjon Çela – TODE Studio
 130. Ihsan Prushi
 131. Eris Prushi
 132. Spiro Bakallbashi
 133. Renato Konomi
 134. Dhurata Struga (Ing)
 135. Gazmend Oketa (Ing)
 136. Ariel Cara (Ing)
 137. Agim Basha

B.Lista e Vullnetarëve nga Kosova

 1. Sami Lokaj
 2. Lulzim Muharremi
 3. Dijamant Kabashi
 4. Muharrem Mavraj
 5. Fatmir Dervishi
 6. Besnik Fondaj
 7. Ardian Begaj
 8. Shemsi Dakaj
 9. Faruk Kryeziu
 10. Jeton Zherka
 11. Gjejlane Hoxha
 12. Arbër Morina
 13. Diana Jusufi
 14. Rexhep Pllana
 15. Ilir Hemeti
 16. Granit Zogëjani
 17. Memli Dushi
 18. Isa Gashi
 19. Alush Shala
 20. Refki Bajramaj
 21. Artan Bajramaj
 22. Beqir Ramadani
 23. Sami Kolgeci
 24. Naim Kolgeci
 25. Uran Haxha
 26. Argjend Mamaj
 27. Dilon Pireva
 28. Vjollca Podvorica
 29. Blen Humolli
 30. Dritëro Çadraku
 31. Uran Kyçyku
 32. Kastrat Ajdini
 33. Visar Geci
 34. Ilir Blakaj
 35. Blerta Vula
 36. Shemsi Klemendi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here