Home I pakategorizuar SHARE TIRANA 2020

SHARE TIRANA 2020

1011
0
SHARE

Të nderuar kolegë,

Ju ftojmë të bëheni pjesë e eventit SHARE TIRANA 2020 në Hilton Garden Inn në 11 Shkurt 2020. Organizatorët e eventit kanë përgatitur një gamë të gjerë tematikash që do të diskutohen nga disa prej drejtuesve më të jashtëzakonshëm të industrisë në arkitekturë.

JU RIKUJTOJMË SE DERI NË DATËN 17 JANAR 2020, ANËTARËT E SHASH 2020 DO TË PËRFITOJNË FALAS BILETËN E EVENTIT.

Për t’u njohur me proçedurat e anëtarësimit në SHASH, klikoni:

Për t’u regjistruar në eventin SHARE TIRANA 2020, klikoni:


Çështjet kryesore të Forumit SHARE:

Më tepër se 350 arkitektë, inxhinierë dhe drejtues do të marrin pjesë në Forum.

Më shumë se 40 leksione dhe prezantime në dy skena të forumit: Skena kryesore dhe Skena e Inovacionit.

Konkurs i drejtpërdrejtë me marrjen e çmimit, dedikuar të ardhmes së projekteve arkitektonikë shqiptarë.

Treshja: projektues, sipërmarrës dhe investitor do të shpalosin punimet e tyre përballë jurisë së ekspertëve dhe kolegëve të tyre – çdo gjë në mënyrë të drejtpërdrejtë në Forum.

Një ekspozitë e zgjidhjeve inovative arkitektonike, produkteve dhe shërbimeve.


Njoftim mbi Folësit e Skenës Kryesore

Fitues i Golden Lion, Pavilioni i Spanjës, Bienale 2016

@Francisco Mangado

SPANJË

Nominuar nga Swisshouse XXIV si Banesa më e mirë private e vitit për Çmimin Wallpaper Design Award 208

@Davide Macullo Architects

ZVICËR

Fitues i Çmimit Mies van der Rohe 2019

@Frederic Druot Architecture

FRANCË

Çmimi i Peisazhi më i Mirë, Byroja e Peisazhit Pekin dhe Shoqata e Peisazhit të Pekinit, 2018

@Martha Schwartz Partners

MBRETËRI E BASHKUARÇmimi SHARE i Projekteve të Ardhshme

Çmimet arkitektonike ofrohen kohë pas kohe për atë çfarë tashmë është ndërtuar. Çmimi SHARE i Projekteve të Ardhshme do të ketë vëmendjen kryesore ndaj atyre që ende nuk janë realizuar, por të realizohen në të ardhmen e afërt – ide arkitektonike të cilat e gjejnë veten në skenën e gëzueshme të atyre që ndërtojnë të ardhmen, të etiketuara si “projekte”. Ne do të kemi mundësinë të njohim dhe të analizojmë idetë më provokative, të cilat do të sillen në jetë në sajë të përpjekjeve të atyre personave që i ndërmarrin, u japin formë, dhe i ndërtojnë. Çmimi SHARE i Projekteve të Ardhshme i drejtohet treshes: arkitekt, sipërmarrës (kontraktues) dhe investitor. – Florin Mindirigiu, themelues i SHARE Architects.


Dear collegues,

Join us on February 11 at SHARE Tirana 2020 edition at Hilton Garden Inn. The organizers have prepared a wide range of topics that will be debated by some of the outstanding industry leaders in architecture.

WE REMIND YOU THAT UNTIL THE 17TH JANUARY 2020, MEMBERS OF AAA ASSOCIATION 2020 CAN REGISTER FOR FREE ON THE EVENT.

For information about procedures to become a member of AAA Association click below:

To register for SHARE TIRANA 2020, click below:


SHARE Forum Highlights:

More than 350 architects, engineers and industry shapers will attend the Forum;
More than 40 lectures and presentations on two forum stages: Main stage and Innovation Stage;
Live awards competition dedicated to future Albanian architectural projects;
The trio: designer, contractor, investor pitch their work to a panel of expert judges and their peers – all live at the Forum.
An exhibition of innovative architectural solutions, products, and services; 


Main Stage Speakers Announcement

Winner of Golden Lion Spain Pavilion of the Biennale 2016

@Francisco Mangado

SPAIN

Swisshouse XXIV nominated as best private house of the year for wallpaper design award 2018

@Davide Macullo Architects

SWITZERLAND

Winner of the 2019 Mies van der Rohe Award

@Frederic Druot Architecture

FRANCE

Best Landscape Award, Bejing Landscape Bureau and Bejing Landscape Association, 2018

@Martha Schwarts Partners

UKSHARE Future Projects Award

Architectural awards are offered many times for what has been accomplished. SHARE Future Projects Awards will highlight what has not been released yet but will be – architectural ideas that find themselves in the most joyful stage for those who built up the future, labelled as the “project”.“We will have the opportunity to observe and analyse the most provocative ideas that will come to life through the efforts of those who initiate, shape, and raise them up. SHARE Future projects Awards are targeted to the trio: architect, contractor, investor – Florin Mindirigiu, SHARE Architects founder.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here