Wednesday, February 26, 2020
Home Authors Posts by Shash_admin

Shash_admin

111 POSTS 0 COMMENTS

Konkluzionet_Asamblea e Përgjithshme SHASH dt.22.02.2017

Konkluzionet e mbledhjes se asamblese_170222  

Draft Statuti _ Shkurt 2017 _ SHASH

Shoqata e Arkitekteve_Statuti_Shkurt 2017  

Kërkesë për disa ndryshime dhe cilësime në Vendimin e Këshillit të...

P - 51 - shkrese zyrtare drejtuar MZHU mbi vkm_licensat  

Mendime tekniko-profesionale mbi draftin e projektligjit të ri mbi TRASHGIMINË KULTURORE...

Shoqatë e Arkitektëve të Shqipërisë pasi mori ftesën më datë 15/11/2016 për të dhënë sygjerimet, vërejtjet apo plotësimet tona për tërësinë e projektligjit të ri mbi “TRASHËGIMINË KULTURORE DHE...

Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi nga Casanova & Hernandez

Nga Arkitekti: Në vitin 2013, Ministria e Kulturës ndërmori një plan për rindërtimin e infrastrukturës kulturore duke rivitalizuar ndërtimet historike të abandonuara. Muzeu Marubi...

Dy arkitekte për La biennale di Venezia 2018

Bordi i La Biennale di Venezia, drejtuar nga Paolo Baratta, është mbledhur në 16 Janar 2017 dhe caktoi Yvonne Farrell dhe Shelley McNamara si...