Sunday, March 24, 2019
Home Authors Posts by Shash_admin

Shash_admin

68 POSTS 0 COMMENTS

Konkluzionet_Asamblea e Përgjithshme SHASH dt.22.02.2017

Konkluzionet e mbledhjes se asamblese_170222  

Draft Statuti _ Shkurt 2017 _ SHASH

Shoqata e Arkitekteve_Statuti_Shkurt 2017  

Kërkesë për disa ndryshime dhe cilësime në Vendimin e Këshillit të...

P - 51 - shkrese zyrtare drejtuar MZHU mbi vkm_licensat  

Mendime tekniko-profesionale mbi draftin e projektligjit të ri mbi TRASHGIMINË KULTURORE...

Shoqatë e Arkitektëve të Shqipërisë pasi mori ftesën më datë 15/11/2016 për të dhënë sygjerimet, vërejtjet apo plotësimet tona për tërësinë e projektligjit të ri mbi “TRASHËGIMINË KULTURORE DHE...

Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi nga Casanova & Hernandez

Nga Arkitekti: Në vitin 2013, Ministria e Kulturës ndërmori një plan për rindërtimin e infrastrukturës kulturore duke rivitalizuar ndërtimet historike të abandonuara. Muzeu Marubi...

Dy arkitekte për La biennale di Venezia 2018

Bordi i La Biennale di Venezia, drejtuar nga Paolo Baratta, është mbledhur në 16 Janar 2017 dhe caktoi Yvonne Farrell dhe Shelley McNamara si...

Vendim këshillit të ministrave datë 28 12 2016, për licencimin profesional

VKM 943 date 28.12.2016 per licencimin pr mk vkm 759 12.11