Home Regjistrohu

Regjistrohu

Formulari i anëtarësimit dhe kategoritë e anëtarësimit në SHASH

Online: Formulari i anëtarësimit në SHASH

200529_Anëtarësimi-në-SHASH_Kriteret

emer mbiemer_formular anetaresimi_shash

Nr IBAN / Iban no: AL1820511320855524CLTJCLALLV

Pagesa pranë BKT:
Nr. i llogarisë bankare 432855524CLTJCLALLV2